Vision, Mission, Værdier - M.E.D. Skilteteknik

Spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonen

5917 1775

Vision, mission & værdier

Vision

OnPrint Skilteteknik skal være kendt som en virksomhed, der leverer den rette løsning, til rette pris, i aftalte kvalitet og på rette tid og sted.

Mission

OnPrint Skilteteknik leverer produkter baseret på markedets ønsker og behov. Kundetilfredshed skal tilsikre et kontinuerligt, positivt og godt samarbejde mellem kunden og OnPrint Skilteteknik.

Værdier

OnPrint Skilteteknik er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente og engagerede medarbejdere. Vi har fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og uddannelse. Kompetente og engagerede medarbejdere skal sikre, at vi lever op til de krav, vi stiller til os selv: At vi altid kan levere det aftalte produkt, i den rette kvalitet, til den aftalte tid og pris – og at vi servicerer vores kunder optimalt fra start til slut.

For at leve op til dette, har vi fokus på følgende områder:

Vi er til for kunden

OnPrint Skilteteknik sætter kundens behov i centrum. Vi lytter og tilbyder kun dét, kunden efterspørger. Ambitionen er at hjælpe kunderne med at skabe merværdi i et samarbejde, der bygger på åbenhed, gensidig tillid og – ikke mindst – ordholdenhed.
OnPrint Skilteteknik overholder ALTID indgåede aftaler, hvad enten det er et møde, et fremtidigt samarbejde, en pris eller en leverance. For at forebygge ærgelige misforståelser holdes kunden løbende orienteret om status på projektet.

Vi værdsætter vores medarbejdere

Kompetente løsninger kræver kompetente medarbejdere. Det er således et must for OnPrint Skilteteknik, at vores medarbejdere er på et fagligt højt niveau. Derfor fokuserer vi løbende på den enkelte medarbejders udvikling, både fagligt og personligt, så vi altid råder over de kompetencer, virksomheden har brug for.

 

Vi vil altid forbedre os

Verden er som bekendt under konstant forandring. Det kræver, at vi er forandringsparate og hurtige til at geare virksomheden til nye udfordringer.

Hos OnPrint Skilteteknik er vi årvågne og tager imod input fra omgivelserne, og vi holder skarpt øje med udviklingen og de forandringer, den fører med sig, så vi kan forbedre os og tilpasse os kundernes ændrede ønsker og behov i tide.

Vi har hele tiden fokus på muligheder for at optimere vores forretningsgange og strukturere vores  handlinger bedre. Såvel for kunderne som for OnPrint Skilteteknik er det vigtigt, at ressourcerne bruges med omtanke og fornuft.